Tin tức
Hướng dẫn nội dung thi đua, thực hiện tiêu chí 18.4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
Hướng dẫn nội dung thi đua, thực hiện tiêu chí 18.4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020

Hướng dẫn nội dung thi đua, thực hiện tiêu chí 18.4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020

Chương trình hành động thực hiện nghị Quyết Ban chấp hành Đảng ủy Về lảnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới bền vững năm 2018.
Chương trình hành động thực hiện nghị Quyết Ban chấp hành Đảng ủy Về lảnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới bền vững năm 2018.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện nghị Quyết Ban chấp hành Đảng ủy Về lảnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới bền vững năm 2018.

BÀI TUYÊN TRUYỀN TOÀN DÂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH BỀN VỮNG NĂM 2018
BÀI TUYÊN TRUYỀN TOÀN DÂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH BỀN VỮNG NĂM 2018

BÀI TUYÊN TRUYỀN TOÀN DÂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH BỀN VỮNG NĂM 2018

MTTQ XÃ QUẢNG VỌNG BÀI VIẾT NHÂN DÂN ĐỒNG THUẬN CHUNG TAY XÂY XỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
MTTQ XÃ QUẢNG VỌNG BÀI VIẾT NHÂN DÂN ĐỒNG THUẬN CHUNG TAY XÂY XỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

MTTQ XÃ QUẢNG VỌNG BÀI VIẾT NHÂN DÂN ĐỒNG THUẬN CHUNG TAY XÂY XỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

ky niem ngay thanh lap đang
ky niem ngay thanh lap đang

Quảng Vọng tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày TL Đảng

Kinh tế - Chính trị
Nông thôn mới
Văn hóa - Xã hội
Tin tức xã, thị trấn
Liên kết website
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG VỌNG
  • Địa chỉ: Khu phố 2 Thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (0373)863.403 ; Fax: (0373)863.002; Email: quangxuong@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa