Tin tức
HĐND xã kỳ họp thứ VII-khóa XX
HĐND xã kỳ họp thứ VII-khóa XX

HĐND xã Quảng Vọng tổ chức họp kỳ họp thứ 7 thời gian diễn ra 01 ngày 16/7/2018

HĐND xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII-khóa XX
HĐND xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII-khóa XX

HĐND xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII-khóa XX

HĐND xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII-khóa XX
HĐND xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII-khóa XX

HĐND xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII-khóa XX

Hướng dẫn nội dung thi đua, thực hiện tiêu chí 18.4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
Hướng dẫn nội dung thi đua, thực hiện tiêu chí 18.4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020

Hướng dẫn nội dung thi đua, thực hiện tiêu chí 18.4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020

Chương trình hành động thực hiện nghị Quyết Ban chấp hành Đảng ủy Về lảnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới bền vững năm 2018.
Chương trình hành động thực hiện nghị Quyết Ban chấp hành Đảng ủy Về lảnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới bền vững năm 2018.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện nghị Quyết Ban chấp hành Đảng ủy Về lảnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới bền vững năm 2018.

Kinh tế - Chính trị
Nông thôn mới
Văn hóa - Xã hội
Tin tức xã, thị trấn
Liên kết website
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG VỌNG
  • Địa chỉ: Khu phố 2 Thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (0373)863.403 ; Fax: (0373)863.002; Email: quangxuong@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa